ÍSEY‘s MILIEU BELEID

Ísey zet zich voortdurend in om veilige en voedzame producten te leveren en deze continu te verbeteren. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de processen en producten milieuvriendelijk en duurzaam zijn.

Bij Ísey beschermen we het milieu door:

 • Mogelijkheden overwegen en aanpakken

  Mogelijkheden overwegen en aanpakken milieu-impact op Ísey's waardeketen

 • Het nemen van proactieve maatregelen om de natuur, flora en hun natuurlijke habitat te beschermen en te behouden. Dit omvat het ondersteunen van onze landbouwleveranciers om duurzame melk te produceren.

 • Werken aan een effectieve en duurzame productlevenscyclus die verantwoorde inkoop van productmaterialen (door circulaire economie) omvat.

 • Volledig voldoen aan alle noodzakelijke milieu eisen en verplichtingen, door de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden van Ísey te begrijpen.

 • Ontwikkelen en implementeren van een strategie voor de transitie van het bedrijf met een koolstofarme uitstoot.

 • Streven naar het verwijderen van vervuilende emissie of lozing in het milieu, door zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan.

 • Het minimaliseren van afvalproductie en, waar onvermijdelijk, afval hergebruiken of recyclen.

 • Het bieden van een kader omtrent milieu doelstellingen gebaseerd op significante milieu aspecten, nakoming van verplichtingen, risico's en kansen die zijn goedgekeurd en beoordeeld door de CEO.

 • Voortdurend streven naar verbeteringen in milieu prestaties van de activiteiten, producten en diensten van Ísey.

Mileu & omgeving